„Quantenträume“
AutorInnen: Hao Jingfang, Xia Jia, Liu Yang, Fei Dao, Sun Wanglu, Luo Longxiang,
Shuang Chimu, Qiufan Chen, Gu Shi, Liu Weijia, Wang Jinkang, Baoshu, A Que,
Ling Chen, Han Song,
354 Seiten / eBook
ISBN: 3453319044 
Verlag: Heyne
[Werbung, da Rezensionsexemplar]

Weiterlesen

„Murder Park“
Autor: Jonas Winner
12 Std. 3 Minuten / Audiobook
ISBN Paperback: 3453421760
Verlag: Heyne – Random House Audio

Weiterlesen